Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Életem, amikor véget ért 2. (a nem nyomozás hivatali oldala)

2018.03.30

 

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

1055 Budapest, Markó u. 16.

1372 Budapest, Pf. 438.

 

Nógrád Megyei Főügyészség

2660 Balassagyarmat

Köztársaság tér 2. sz.

 

Bódi Ildikó

3100 Salgótarján

Fáy András Krt. 86.

 

Tárgy: Panasz.  A Be 228. § (1) bekezdése alapján panaszt teszek a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 12010/1000- .. /2012. ált. a  Nógrád Megyei Rendőrkapitányság 12000/3185- /2012. ált. számok alatt futott eljárások ellen.

Panasszal élek a tűzvizsgálati szakértői vélemény-, valamint az 5020/2012 és az 5021/2012 boncjegyzőkönyv szakszerűtlensége miatt, és az ügyben résztvevő további hatóságok ellen is panasszal élek, mivel nem szorgalmazták a hibás szakvélemények megsemmisítését, a felvetett kérdéseimre nem tudtak választ adni, és a nyomozás kiterjesztésére tett javaslatomat is elutasították.

 

A 05000/90/2016 bü. Számon folytatott nyomozást a Nógrád Megyei Főügyészség megszüntette, a B.601/2015/24. BTÖ sz. határozatban, mivel a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.

 

A határozat INDOKLÁS szakaszát végig olvasva ismételten arra a következtetésre jutottam, hogy a „tárgyban” jelzett hatóságok és szakszerűtlen vélemények, az ügyet hanyagul kezelők magatartása vezetett odáig, hogy két ember halálának az okai a mai napig kiderítetlenek, még a személyazonosságuk is kétséges, illetve a megszüntető határozat szerint később se derülhet ki az igazság.

 

A panaszom indokai:

Minden kérdésem, lényeges problémám leírtam tételesen a feljelentésemben és több más helyen is, de ezekre nem kaptam kielégítő választ. Tisztelettel kérem, hogy szíveskedjenek a keletkezett iratokat elolvasni, megfelelően értelmezni és a rá adott válaszokat is, mert azok hemzsegnek az ellentmondásoktól, csak mintha senki nem akarná ezeket észrevenni.

 

Panaszom okai a boncjegyzőkönyveket alapul véve:

Jelen, szóban forgó Határozat 2 oldal 1 bekezdésében foglaltak hamisak, mert, hogy költségkímélés miatt, amire a rendőrség hivatkozott, a boncolást végző, nem végezte el a vér szénmonoxid vizsgálatát, ezért csak feltételezte a halálokot, és nem igazolta azt tudományos vizsgálattal.

Nem végeztek toxikológiai vizsgálatot.

Nem készült DNS vizsgálat sem.

A boncolás nem találta a férfi áldozat 4 évvel korábbi baleseti sérüléseit, azok miatt nem indítványozott vizsgálatot a kezelést végző gyógyintézet felé. Az, hogy 4 évvel később, egy másik szakértő vélelmezi, hogy lehet, talán, elképzelhető, hogy elsődleges gyógyulás következhetett be, még nem indokolja, hogy a temetés előtt a boncolást végzők ne járjanak utána az esetnek. Biztos, hogy a vélt személy lett elhamvasztva?

A boncolásról fotó és hangfelvétel sem készült. Én kértem, de azt mondták nincs. Kérdés, hogy mi alapján lett a jegyzőkönyv legépelve másfél hónappal később?

A boncolás a női áldozat fogpótlását helytelenül állapította meg, nem az általam megjelölteket.  Nem kérte meg a fogorvostól a kezelési lapokat, és mivel nem volt legépelt jegyzőkönyv, nem voltak fotók, a rendőrség nem vehette észre, hogy nem a megadott fogakon találták meg a fogpótlásokat.

(A fogorvostól én kértem meg a kezelőlapokat, amivel a Heves megyei kapitányság sem foglalkozott és csak a közigazgatgatási eljárást vizsgáló bíró kérte fel az orvost értelmezésre, de ez sem volt elegendő arra, hogy a rendőrségek munkáját elmarasztalják. Eljárási hibákat nem talált, pedig van itt elég belőle. Ezt szoktuk mi, egyszerű emberek, bírói elfogultságnak nevezni.)

 

Fentiek alapján megállapítható, hogy egyik áldozatot sem azonosította a megadott jellemzők alapján, hanem csak az ezüst ékszer alapján jelentette ki, hogy a férfi áldozat azonos lehet azzal, akinek mondták, amiből következett a számukra, hogy a női áldozat is az, akinek mondják. Ezt nevezik ma Magyarországon tisztességes eljárásnak?

Nem tett el a belső szervekből mintát, ahogy azt a jogszabály előírja. Hogyan merészelték ezt megtenni?

 

A boncjegyzőkönyvet a temetés előtt, nem adta át a rendőrségnek, akik meg nem kérté (szóbeli tájékoztatás zajlott), valószínűleg csak már akkor, amikor szóban jeleztem a rendőrség felé, hogy én igényt tartok a jegyzőkönyvre.  Mindez azt jelzi, hogy a hamvasztást, a jegyzőkönyv teljes olvasata, annak tartalmának megismerése nélkül engedélyezték, amit a jegyzőkönyv rendőrségre való érkeztetése is bizonyít: 2012. június 22. 

A vizeletmintát és a vérmintákat a labornak 2012. 06. 01-én küldték meg, ahol 2012. 06. 05-én vizsgálták. 

Miért nem küldték meg a mintavétel napján, vagyis 2012. április 12-én?  Miért kellett erre másfél hónapot várni? Jelen Határozat 2. oldal 7. bek. említi is az időpontot, de ezt Önök  nem tartják szabálytalannak.

A testeken voltak külsérelmi nyomok, holott a jegyzőkönyv azt állítja, hogy nem. 

Hiányzott mindkét test lábszára.

Ha a lábszárak hiánya nem elég bizonyítéka a külsérelmi nyomoknak, akkor az a határozott éles vágás a női test combján már nem jelent önöknek semmit. Az sem gyanús senkinek, hogy mindkét test oldala felszakadt. A női test jobb oldala, a férfi testnek pedig a bal oldala. És az sem, hogy a férfi áldozat tarkója beszakadt, állítólag az égés miatt, vagyis beégett a csont, ami kb. csak 1100 fokon kezd el elégni (a krematóriumban 1,5-2 óra után sem ég el minden csont, azokat porlasztják), de mindeközben a tarkótól 10-11 cm-re lévő ezüstlánc nem olvadt meg, pedig az ezer fok alatt már olvad.

Kint az erkélyen mi volt az, ami ennyire égett, de a férfi test körüli diók nem égtek el.

A lábak hiánya lehetett az oka annak, hogy az egészséges fiatalok nem ugrottak ki az erkélyen, amikor egyébként a tűz elől menekülő még a hatodik emeletről is kiugrik.

Mindezen hiányosságok után miért kellene elhinnem bármit is a boncolást végzőnek, amikor a jegyzőkönyv tele van hibákkal, találni benne egyforma mondatokat, furcsa hasonlóságokat, és mindezek tetejében tevékenységét, állításait semmi kézzelfoghatóval bizonyítani, azt alátámasztani nem tudja?

 

Panaszom okai a rendőrkapitányságok részéről észlelt hiányosságok miatt:

2012. október 29-i dátummal fellebbeztem a Nógrád Megyei Rendőrkapitányságra. Amikor majd egy hónap elteltével telefonon érdeklődtem, hogy mi a helyzet a beadott irattal, mert arról semmiféle visszajelzést nem kaptam, utána december 3-i dátummal érkezett egy levél, amiben az áll, hogy november 26-án indították az eljárást.

Miért kellett 1 hónapot várni az eljárás megindítására?  Csak nem időhúzás miatt?

Feljegyzés készült 2012. december 12-én arról, hogy telefonon beszéltek a laborral, ahol is arról tájékoztatták, hogy a vérminták még rendelkezésre állnak, csak szénmonoxid vizsgálatra alkalmatlanok. A hatóság hibázott, amikor nem kérte a vérminták megőrzését, nem tudhatta előre mi lesz a folyamatban lévő vizsgálat eredménye. Ezek a minták voltak, melyek még bizonyíthatták volna az áldozatok kilétét.

Amikor később nyilvánvalóvá vált számomra, hogy kétszeresen is elfogultság állapítható meg a Nógrád Megyei Rendőrkapitányság részéről. Némedi Gábor irányított a tragédia helyszínén, és a városi kapitányságon dolgozó Bárnai Kinga a felesége a megyei kapitányság bűnügyi osztályát vezető Bárnai Balázsnak, akkor kértem a Salgótarjáni Ügyészség segítségét, mert a hatóság mindebben nem látott semmi kivetnivalót.

 

Az ügy így került Heves megyébe.  Az eljárás 2013. február 05-én indult. Azonnal felvettem a kapcsolatot az ügyintézővel és elmondtam az aggályaim a személyazonosítással kapcsolatban. Az ügyintéző később szóban arról tájékoztatott, hogy a vérminták még meg vannak és alkalmasak a DNS vizsgálatra, csak a szénmonoxid vizsgálatra nem. Azt is megkérdezte, hogy melyik DNS vizsgálatot engedélyezem, mert hamarosan érkeznek hozzám a hatvani kollégák és tőlem is vesznek mintát.

Kérdés, hogy miért vártak áprilisig, hogy átadják a vizsgálatot Hatvannak?

Az iratok szerint, a Hatvani Rendőrkapitányság egészen 2013. július 22-ig várt a DNS vizsgálat megkérésével. Érthetetlen, hogy februártól miért kellett júliusig várni? Időhúzás?

Az ügyet ekkor nem zárták le. Nincs tudomásom arról, hogy milyen nyomozati cselekmények zajlottak 2014. január 27-ig, de tanúkat nem hallgattak ki, és szóban tájékoztattak, hogy a telefonszolgáltatótól sem sikerült adatot begyűjteniük, mivel nem minősítették bűnügyi nyomozásnak az ügyet. A telefonszolgáltató ezért nem adott ki adatot. Utána pedig letelt a 2 év, amíg az adatokat őrzik.

 

Panasszal élek, mivel az eredetileg is hanyagul kezelt nyomozás, és a további hatóságok által tanúsított érdektelenség, a lassúság miatt, a még megszerezhető bizonyítékok is megsemmisültek.

 

A szóban forgó Határozat 3. oldalán a 4 bekezdésben írottak, miszerint én azt állítottam, hogy nincs informatikai eszköz a lányom után, amit megvizsgálhatnának így nem igaz.

A kérdés nem így hangozhatott el, nem volt egyértelmű, és valószínű, hogy félreértettem. Úgy kérdeztek, hogy van-e a birtokomban olyan elektronikus eszköz, ami a bűnügyi nyomozását esetleg segíthetné, ill. bizonyítaná, hogy bűntény történt. Pontosan nem emlékszem, mert nem kaptam meg a kihallgatási jegyzőkönyvet.

A lányom számítógépét a mai napig őrzöm,  amit egyébként S. Tamás gyakran használt, de mindig egy külső vincseszter felhasználásával. Őrzöm Enikőm fényképezőgépének a maradványait is, melyeket 2012. április 28-án a fiam talált, amikor is engedélyezték a ház takarítását.

 

Panasszal élek a tűzvizsgálat hiányosságai miatt:

A Határozat 4 oldala 2. bekezdésében Fodor Péter által elmondottak ellentmondásban vannak az addigi vallomásainak. Ha kiugrott volna az előtér ablakán, akkor oda már nagyon nehezen tudott volna vissza mászni, mert az ablak ahhoz túl magasan van.  És értelme se lett volna, hogy egy lángoló szobába valaki visszamászik az ablakon. Meg kell tekinteni a házról készült fotókat.

Egy független tűzvédelmi mérnök véleményéből tudom, hogy a keletkező forró füst és mérgező gázok minden esetben a felső légrétegben gyűlnek össze. Ha emelet van, és az ajtók nyitva vannak, akkor először az emeletet telítik meg és csak aztán földszintet, ahol jelen ügy esetében a tűz keletkezett. A túlélő előző vallomásaiban azt állította, hogy az emeletre vezető csapóajtó nyitva lett hagyva, így a gázok, a füst, akadálytalanul telítette az emeletet. Mindaddig, amíg az emelet nem telítődött a földszint mennyezete alatt nem gyűlhetett össze annyi forró gáz, ami egyszerre gyújtotta volna azt meg, ahogyan azt a tűzszakértő állítja.

A nyomozás lezárásakor éltem a jogommal és javasoltam, hogy terjesszék ki a nyomozást, kérjenek föl független tűzszakértőt, annak tisztázására, hogy az emeleten alvó személyekre ez a fizikai jelenség miként hathatott. Lehet, hogy az ágyban fekve kellett volna meghalniuk? 

Amikor a túlélő felébredt állítása szerint, még látott, vagyis a földszint még nem telítődött füsttel. Utána gyorsan ott is füst lett, meg minden lángolt, nem kapott levegőt, ezért kiugrott.

Ha ő nem kapott levegőt, az emeleten lévő áldozatok már nem tudtak volna egy szót se szólni.

A javaslatom elutasították, és nem kértek fel másik szakértőt, aki a fotók alapján még mondhatott volna véleményt.

B. Norbert azt vallotta (a szomszéd, aki hívta a tűzoltókat), hogy az épület ajtaja be volt zárva, amikor a házhoz ért, azaz a tűzoltók kiérkezéséig eltelt kb. 8-10 percben kellett átégnie, megsemmisülnie, zárastól, kulcsostól, ahogyan azt állítják az ügyben érintettek. Ha ez így történt, akkor a tűzoltók kiérkezéséig, milyen anyag égett, ami alkalmas volt arra, hogy a fémet is elpusztítsa. (A krematóriumban állítják, hogy a testekben lévő fémek nem égnek el.)

A tűzszakértő véleménye szerint egyszerre égett a mennyezet és ott nem látható semmiféle külön beégés.  Az általam megkért tűzvédelmi mérnök véleménye szerint ez, nem igaz.

A mérnök megtekintette a fotókat és két beégésre is felhívta a figyelmünket. Az általa visszaküldött fotón be is jelölte azokat.

Mivel a falakról leégett a vakolat, a mennyezeten sem ismerte fel az elváltozást a vizsgálódó, ki kellett volna hordania a törmeléket, azt tüzetesen át kellett volna vizsgálnia, és tanulmányoznia kellett volna a padlót. Nem tette.

Szerintem az is szabálytalan, hogy egy kettős halálesettet okozó tüzet egyedül vizsgáljon egy szakértő. Egyrészt, mert egymást igazolniuk kell, amit az egyik nem vesz észre azt a másik lehet megtalálja,  másrészt mert munkavédelmi- életvédelmi szempontból veszélyes lehet egy félig elégett ház szerkezete.

Az nem pótolja a szakértő párját, hogy hatósági tanúnak kérte fel a leégett ház tulajdonosait, hanem még tetézi a bajt, hiszen mindkét férfi este 9-ig az áldozatokkal együtt töltötte a napot.

Mivel nem tudta megállapítani a tűz keletkezésének az okát és a helyét sem találta meg (a keresés hiánya miatt) ezért elfogadhatatlan, hogy kizárta az idegenkezűséget és a szándékosságot. Az is elfogadhatatlan, hogy a rendőrségi szakvélemény a tűzszakértő szakvéleményére hivatkozik, míg a tűzszakértő a rendőrségi szakvéleményre az idegenkezűség tekintetében.

Elfogadhatatlan, ezért legfeljebb azt állapíthatta volna meg, hogy a tűzkárok miatt nem tudja megállapítani, az okokat és a helyet sem találja. Segítséget kellett volna kérnie. Nem tette.

A Határozat 6 oldalán a 4. bekezdés szerint Valach Enikő esetében a tüdővizenyő az, melyet a tűzeset okozott. A lányom orvosi adatait bekérték, és egyikben sem találtak szívbetegséget, mégis a boncolás jobb szívtágulata, vagy a kéthegyű szívbillentyűn vörhenyes felrakódásról tesz említést. A lányom egészségesen élt, nem voltak szívproblémái.

Ezen tények miért nem érdeklik a hatóságokat? Ezek utalhatnak arra, hogy az épület felgyújtása előtt a lányomat megkínozták? Ez miért nem érdekel senkit?

Ugyanezen bekezdésben utalnak arra, hogy részlegesen elégtek a végtagok. A fotók megtekintése után megállapítható, hogy a kezek nem égtek el egyik áldozat esetében sem, pedig azok sokkal vékonyabb csontok, viszont a vastag csontú lábszárak hiányoznak.

A 6. bekezdésben azt írják: Szakértői magyarázat nincs, arra, hogy hogyan égnek el a végtagok.  Ha nincs, akkor azokat be kellene szerezni. Kísérleteket kell végezni a lábszárcsontok eléghetőségét bizonyítani. Egyéb esetben gyanakodni kell a csonkításra.

A női holttest koponyaleválását lehet okozhatta a keletkező gőz, de előzetes roncsolás is, és lehet, hogy a helyszínelők léptek rá. Ám a férfi áldozat beégett tarkója már nehezebben fogható fel igaznak, hiszen egy akkora tűz, ami beégeti a koponyacsontot mindenképp el kellett volna olvassza a nyakláncot.

Mivel itt mindenki vélhetőségről és valószínűsíthetőségről beszél, én is mondhatom, hogy valószínűleg egy nagyobb ütéstől törött be a férfi koponyája hátul és azért tudott beégni, de még akkor sem találok magyarázatot a nyakláncra, hacsak azt nem később tették fel a holttestre.

A Határozat 8. oldalán az első bekezdés említi a vegyész szakvéleményt.

Nem szabad elfeledni, hogy a tűzoltók nem vettek mintát és nem is vizsgálták azt.

A rendőrök vettek egy mintát a földszintről és egyet az emeletről, csakhogy azt nem küldték el vegyelemzésre 2012. április 8.-án, hanem csak a Borsodi Rendőrkapitányság vizsgálódásakor került vegyelemzésre mindkét minta. Ennek időpontja 2016. április 25. A tűzeset után 4 évvel.

Hogyan, miként jelenthették ki akár a tűzszakértő, akár a rendőrök, hogy nem használtak égésgyorsítót, ha akkor nem vizsgálták meg a mintákat?

Miért nem vettek mintákat a földszinten több helyről is, ha a tűzszakértő nem tudta megmondani mely helyről indult a tűz? Miért pont arról az egy helyről vettek mintát? (Találomra? Az volt szimpatikus?) Amit persze akkor, nem is vizsgáltattak meg. Érthetetlen.

A lefolytatott nyomozás nem tudta megállapítani, hogy mi okozta a tüzet, mi okozta két fiatal ember halálát, mindazon okból, mert a tragédia napján és azt követően, amikor még a leégett ház és az áldozatok maradványai is a rendelkezésre álltak a részt vevő hatóságok hanyag munkát végeztek. Az áldozatok kilétét sem állapították meg teljes bizonyossággal, így minden, az ügyben keletkezett irat, szóbeszéd. Kevés tudományos magyarázattal.

Felháborítónak tartom, hogy ma a hazámban ennyire hanyag munkát végeznek azon hatóságok akik állítólag a becsületes emberek védelmére és igazságára állnak fel, és az adófizetők pénzéből kapják a bérüket.

A lányom igazságát nem adták meg, bármennyire is kértem és mutattam rá a hiányosságokra. Erre ráment az egészségem, és a családom nyugalmát azóta se tudtuk helyreállítani.

Kérem, semmisnek tekinteni a tűzszakértő-, valamint a boncolási jegyzőkönyveket és a felelősök számonkérését!

 

Tisztelettel: Bódi Ildikó

Salgótarján, 2017. november 5.

 

http://ndi-szip.hu/Controls/DownloadEDoc.aspx?attId=c9087df7-39c6-4360-87e8-1793d8464c0d

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ismeretlen

(ismeretlen, 2018.04.09 11:52)

Kedves Ildikó!

Az Ön helyében a médiához fordulnék.Hangot adnék ennek egy tv műsorban pl..Hátha eljut valakihez aki tud ebben segíteni vagy talán a hatóságok komolyabban vennék az ügyet.

Re: ismeretlen

(Ildikó, 2018.04.11 05:24)

Kedves Ismeretlen!

Gondoltam rá, de nem szeretném, ha a média kiforgatná, vagy lejáratná a szeretteim. Most még várok. Mások is javasolták már, de azt gondolom még várnom kell ezzel.